CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH

CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH

CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH

CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH

CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH
CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY PHOTOCOPY RICOH
0902 55 88 55
DỊCH VỤ DỊCH VỤ
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SCAN TRÊN MÁY PHOTOCOPY RICOH

CÁCH CÀI SCAN TO FOLDER CHO MÁY  PHOTOCOPY  RICOH  

Xin chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết tất cả những máy Photocopy Ricoh kỷ thuật số hiện nay điều có chức năng scan.

Chức năng Scan gồm có:     Scan To folder

                                              Scan to Email

Hôm nay công ty Phúc Sinh xin được hướng dẫn các bạn cách cài Scan to Folder trên máy Ricoh bằng giao thức SMB  và Giao thức FTP

 C ÁCH C ÀI SCAN TO FOLDER THEO GIAO THỨC  SABA ( SMB) 

Trước khi vào cài đặt các bạn nên biết một vài thuật ngữ về chuyên ngành

            Local Network  (Mạng nội bộ) là một hệ thống các kết nối các máy tính và thiết bị ngoại vi trong cùng một hệ thống mạng nội bộ , với mô hình nội này giúp chúng ta trao đổi

dữ liệu,chia sẽ máy in và có thể chuyển file scan từ máy photocopy về máy tính ngay cả khi hệ thống internet không hoạt động.

            Permission To Access Folder ( Quyền Truy Cập Thư Mục)  Đây là quyền truy cập của người dùng tới từng folder trên máy tính  được cài đặt và do người dùng thiết lập.

            User Authentication ( Xác thực người dùng) Đây là tài khoản xác thực của mình đã đăng ký trên trang web quản lý nội bộ của máy Photocopy để có thể tiến hành scan.

            Path (Đường Dẫn) Đây là đường dẫn tới  máy Photocopy Ricoh đến từng folder của máy tính người dung, trong l úc tiến hành scan file sẽ được  truyền theo  đường dẫn này.

            User Name ( Tên Người Dùng) Đây là tên của người dùng trên máy tính dùng để xác thực khi máy photocopy gởi file về folder ( các bạn lưu ý  tên người dùng và tên máy tính khác nhau nhé).

SCAN TO FOLDER MÁY PHOTOCOPY RICOH TRÊN WIN 10

Bước 1: Tạo một folder trên máy tính của bạn, sau đó chọn chức năng chia sẽ (share) và cấp quyền cho thư mục này full quyền (Read/write).

Bước 2: Vào windows settings ->Apps ->Programs and Features ->Turn windows features on or off -> đánh dấu vào ô SMB 1.0/CIFS File Fharing Support.

Bước 3: Tắt tường lửa bằng cách vào Control Panel -> windows defender firewall -> turn windows defender firewall on or off

Bước 4: Tiến hành cài đặt trên máy Photo nhập địa chỉ IP và Subnet Mark , Gateway và SMB work group name.

Nhập địa chỉ ip cho máy photocopy: Nhấn User tool -> System Settings -> Interface Settings -> Machine IPv4 Address nhập vào địa chỉ IP tại đây ví dụ 192.168.1.200 và nhập phần subnet mark 255.255.255.0

Nhập Gateway : Nhấn User tool -> System Settings -> Interface Settings -> Machine IPv4 Gateway Address nhập vào địa chỉ IP tại đây ví dụ 192.168.1.1

Nhập work: chú ý (nhập Work Group giống với work của hệ thống mạng nội bộ tại nơi bạn cài đặt máy photo)   Nhấn User tool -> System Settings -> Interface Settings -> Next -> SMB Work Group

Saukhi làm xong các bước trên bạn thử tiến hành kiểm tra máy photo có kết nối được với máy tính chưa Nhấn User tool -> System Settings -> Interface Settings -> Next -> Ping Command -> nh ập đ ịa ch ỉ IP máy tính bạn muốn scan đến v í d ụ 192.168.1.10 sau đó nhấn Ping nếu xuất hiện thông báo Ping Connection Was Successful Nghĩa là kết nối hệ thống mạng giữa máy photo và máy tính đã thành công.

Bước 5: Tạo Folder Scan trên máy Photo Nhấn User tool -> System Settings-> Administrator Tools -> Add ress Book Mangmnt -> New Program -> Name -> scan -> Key Display -> Scan -> qua tab Folder -> chon SMB -> ch ọn Charge v à nhập vào đường dẫn thư mục đã share trên máy tính cần scan và nhấp tiếp Connection test nếu báo Successful là bạn đã hoàn tất việc cài đặt.

Hổ trợ việc cài đặt các bạn có thể gọi về phòng kỷ thuật  0902558855

Chúc các bạn thành công

Copyright@ 2017Phuc Sinh. Design by Nina.vn
Online: 2  |  Tổng truy cập: 108475
Gọi điện
SMS
Chỉ đường